Beskatningsregler


Ved køb af en frikørt taxa under tre år, gælder samme beskatningsregler, som ved en bil, der er over tre år gammel. Det vil sige at beskatningsgrundlaget beregnes efter den fakturerede pris + omkostninger.

 

På SKAT's hjemmeside kan følgende findes:

I henhold til ligningslovens § 16, stk. 4, ansættes den skattepligtige værdi af en bil, der er stillet til rådighed for den ansattes private benyttelse af en arbejdsgiver, til en årlig procentdel af bilens værdi, dog mindst af 160.000 kr. Procentdelen udgør 25 pct. af den del af bilens værdi, der ikke overstiger 300.000 kr. og 20 pct. af resten.

Treårsreglen er fraveget for hyrevogne, der af firmaet er erhvervet uden berigtigelse af yderligere registreringsafgift (dvs. at bilen har kørt mindst 250.000 km og er mere end to år gammel). I disse tilfælde foretages værdiansættelsen efter reglen for "gamle biler".

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=76279

Udviklet af Bilinfo